Informacje ogólne

 1. Administratorem niniejszej Domeny internetowej (zwanej dalej „Domeną”), dostępnej pod adresem https://instytut-jezykow.pl, jest administracja serwisu Instytut Języków, zwana dalej Administracją.
 2. Informacje publikowane na niniejszej Domenie mają charakter informacyjny.
 3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za decyzje zakupowe podjęte na podstawie treści opublikowanych na niniejszej Domenie.

Korzystanie z Domeny

 1. Korzystanie z Domeny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Domeny jest darmowe.
 3. Korzystanie z Domeny wymaga posiadania przez Usługobiorcę urządzenia z oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej oraz dostępem do sieci internetowej.
 4. Każdy użytkownik korzystający z Domeny może publikować na niej komentarze.

Treść strony i prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie treści publikowane na niniejszej Domenie przez jej Administrację podlegają prawom autorskim w myśl przepisów Ustawy o Prawie Autorskim oraz przepisach pokrewnych.
 2. Żadna z treści opublikowanych na niniejszej Domenie nie stanowi oferty handlowej.
 3. Administracja oświadcza, że nie prowadzi sprzedaży żadnych produktów ani nie pośredniczy w ich sprzedaży; nie podejmuje również żadnych czynności (faktycznych lub prawnych) związanych z zawieraniem umów sprzedaży.
 4. Użytkownicy niniejszej Domeny nie mogą rozpowszechniać utworów znajdujących się na Domenie na innych stronach internetowych oraz w żaden inny sposób.
 5. Niedozwolone jest publikowanie na Domenie komentarzy naruszających dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
 6. Administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia komentarzy sprzecznych z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, a także zasadami współżycia społecznego.

Ochrona danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik pozostawiający na niniejszej Domenie swoje dane osobowe oświadcza, iż zostawia je dobrowolnie.
 2. Dane udostępnione przez Użytkownika na niniejszej Domenie będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa.
 3. Komentowanie przez Usługobiorcę treści opublikowanych na Domenie wymaga podania podpisu. Podawanie innych danych nie jest konieczne.

Pozostałe postanowienia

 1. Administracja Domeny zastrzega sobie prawo wprowadzania zamian w niniejszym Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.