metoda callana - skuteczność i opinie

Czy nauka angielskiego metodą Callana jest skuteczna? Opinie

Na początku XXI wieku coraz więcej ludzi widzi potrzebę nauki nowych języków z powodu coraz bardziej widocznych efektu globalizacji. Umiejętność porozumienia się w innym niż ojczystym języku jest coraz częściej niezbędnym elementem udanej kariery. Stwarza również wiele nowych możliwości niedotyczących pracy. Z tego powodu coraz większym zainteresowaniem cieszą się wszelakie kursy językowe oparte na różnych metodach przekazywania wiedzy. Jedna z nich jest ta metoda Callana. Wykorzystywana do nauki języka angielskiego od 1960 roku, wciąż posiada duże grono zwolenników. Czy metoda Callana rzeczywiście jest skuteczna? Czy pozwala w szybki i naturalny sposób nauczyć się języka angielskiego?

  1. Historia metody Callana. Kim był Robin Callan?
  2. Metoda Callana – główne założenia. Bezpośrednia metoda nauki języki angielskiego
  3. Czy metoda Callana jest dobra dla dzieci?
  4. Zalety i wady metody Callana.
  5. Opinie o metodzie Callana
  6. Czy metoda Callana jest dla każdego? Ocena metody

Historia metody Callana. Kim był Robin Callan?

Robin Callan
Robin Callan stworzył jedną z najpopularniejszych metod nauki języka angielskiego

Chociaż metoda Callana jest bardzo popularnym sposobem nauki języka angielskiego,  bardzo niewiele wiadomo na temat jej twórcy. Po części wynika to z jego charakteru – Robin Callan był osobą raczej skryta i cichą. Mimo to o Angliku można znaleźć kilka ciekawych informacji. Wiadomo, że zawodowo zajął się nauczaniem języka angielskiego podczas swojego pobytu we Włoszech, gdzie udał się w latach `50. Wcześniej nie wiązał swojej przyszłości z zawodem nauczyciela, jednak pozostał w szkole dłużej niż zakładał. Z natury bardzo krytycznie oceniając swoje otoczenie, rozpoczął pracę nad własną metodą nauki języka angielskiego. Te prace były początkiem metody Callana – najbardziej znanej bezpośredniej metody nauki języka angielskiego.

Callan zaczął intensywną pracę nad swoją metodą, która szybko przyniosła oczekiwane owoce. Jego kursy cieszyły się coraz większym powodzeniem, dzięki czemu mógł pozwolić sobie na zatrudnienie asystentów oraz otwarcie nowej szkoły w Mediolanie. Po kliku latach pracy we Włoszech, Callan wrócił do Anglii w roku 1960. Wkrótce otworzył szkołę w Londynie i nazwał ją The Callan School. Szkoła istnieje do dzisiaj.

Metoda Callana była dopracowywana przez kolejne 15 lat i została bardzo dobrze oceniona przez odnoszących szybkie rezultaty uczniów. Mimo to, wiele szkół językowych nie zdecydowało się na wprowadzenie metody Callana do swojego programu nauczania. Callan nie zraził się tym i  zdecydował się opublikować efekty swojej pracy w formie książki. Zawierała ona cały tok nauki oraz praktyczne wskazówki przeznaczone zarówno uczniom jak i nauczycielom. W ten sposób metoda trafiła do dużej ilości  osób i dzisiaj jest jedną z najbardziej znanych na świecie.

Metoda Callana – główne założenia. Bezpośrednia metoda nauki języki angielskiego

Metoda Callana w znaczący sposób różni się tradycyjnych kursów języka angielskiego, w których jednakową uwagę przykłada się do nauki słownictwa, gramatyki oraz swobodnego wypowiadania się. Według Callana jest to błędne podejście, a metodyka poznawania nowego języka powinna przypominać proces nauki przez dziecko dopiero uczące się mówić. Dlatego więc w czasie lekcji  opartej na metodzie Callana nauczyciel cały czas mówi i zadaje pytania wybranym uczniom. Ci muszą odpowiadać na pytania bez chwili zastanowienia,  a ewentualne błędy poprawiane są na bieżąco. Uczniowie nie mogą prowadzić zeszytów i mieć przy sobie notatek. Brak czasu na zastanowienie się oraz potrzeba ciągłego słuchania nauczyciela niweluje najczęstszy problem występujący przy innych metodach – rozkojarzenie uczniów. Ciągła   potrzeba mówienia niszczy również barierę strachu przed posługiwaniem się nowym językiem w codziennych sytuacjach. Niestety, metoda powstawała dawno temu, a sam Callan zabronił jej modyfikowania w żaden sposób. Z tego powodu na lekcjach można usłyszeć niewykorzystywane w dzisiejszych czasach  słowa. Uczeń nie pozna również zwrotów typowych dla XXI wieku.

W metodzie Callana najważniejsze jest mówienie

Callan, chcąc wprowadzić swoje założenia w życie, całkowicie oparł swoja metodę na prowadzeniu konwersacji. To właśnie rozumienie ze słuchu oraz mówienie uważane są za najtrudniejszą z kompetencji językowych. Całkowicie koncentrując się na tych aspektach języka, Callan zniwelował szansę na „przejście obok” zajęć. Niemożliwe jest również ukrycie przez ucznia faktu nieopanowania partii materiału wystarczającej do przejścia na kolejny poziom nauki języka.

Metoda Callana- system powtórek

Istotą metody Callana jest powtarzanie tych samych pytań przez nauczyciela na tyle długo, aby uczeń je zrozumiał i umiał na nie odpowiedzieć w odpowiednio krótkim czasie. Powtórzenie całości materiału przewidzianego na jednostkę lekcyjną cztero lub pięciokrotnie daje pewność płynności w zrozumieniu oraz mówieniu na dany temat. Zwiększa to też szansę na trwałe zapamiętanie materiału.

Tempo zajęć w metodzie Callana

Metoda Callana - pytania i odpowiedzi

Tempo zajęć, w których wykorzystywana jest metoda Callana, jest bardzo szybkie. Nauczyciel już od pierwszych zajęć korzysta  z nawet dwukrotnie większej ilości słów niż ma to miejsce w czasie normlanej rozmowy. Tak szybkie tempo nie pozwala uczniom na znużenie oraz przyspiesza czas potrzebny na zrozumienie wypowiadanych słów. Efekt wzmagany jest poprzez zakaz używania zeszytów oraz sporządzania notatek.

Takie podejście może budzić wątpliwości – zasadne wydaje się być pytanie o poprawność gramatyczną i czy nie jest ona ważniejsza od szybkości udzielanej wypowiedzi. Callan nie zgadzał się z tą tezą. Uważał, że to właśnie prędkość w mówieniu i rozumieniu ze słuchu definiuje poziom znajomości języka w codziennych sytuacjach. Szczególnie w przypadku rozumienia ze słuchu należy się  z nim zgodzić. Metodzie Callana przyświeca założenie, że uczeń po skończeniu ukończeniu kursu powinien rozumieć naturalną rozmowę usłyszaną na ulicy. Bardzo ważnym skutkiem tak szybkiej nauki jest również zmiana „myślenia” z tego dokonywanego w języku ojczystym na język angielski.

Czy metoda Callana jest dobra dla dzieci?

Według przeprowadzonych badań, metoda Callana nie jest odpowiednia do nauczania dzieci języka angielskiego. Może wydawać się to dziwne, w końcu metoda ma imitować proces nauki języka ojczystego przez dziecko. Jednak tempo zajęć i  brak różnorodności skutecznie zniechęca dzieci do kolejnych zajęć. Jest to metoda przeznaczona typowo dla dorosłych.

Zalety i wady metody Callana

Jak widać z opisu przedstawionego powyżej, metoda Callana jest skrajnie różna od zajęć tradycyjnie prowadzonych w szkołach. Z tego powody panują na  jej temat skrajne opinie – część nauczycieli oraz uczniów uważa ją za najlepsza metodę nauki języki angielskiego. W tym samym czasie duża część osób uważa ją za stratę czasu. Patrząc na to obiektywnie – nie ma metod doskonałych. Ta wymyślona przez Robina Callana, podobnie jak każda inna, ma swoje plusy i minusy.

Zalety

– łatwo przełamuje naturalną barierę przed mówieniem w obcym języku

– uczy właściwej budowy zdań i wymowy poszczególnych słówek

– dobrze sprawdza się w przypadku osób zaczynających naukę języka angielskiego

– uczy najpopularniejszych słów i zwrotów

– bardzo duża ilość praktycznej wiedzy

Wady

– metoda gorzej sprawdza się na wyższym etapie nauki

– w metodzie wykorzystuje się przestarzałe słownictwo i konstrukcje zdaniowe – autor zabronił modyfikowania swej metody

– niektórym osobom nie odpowiada tak duża intensywność zajęć

– poprzez przerabianie głównie krótkich zdań ciężko wyrobić w sobie umiejętność udzielania długich i wyczerpujących odpowiedzi

– metoda nie uczy jak porozumieć się w nietypowych sytuacjach

– bardzo ograniczona nauka pisania i czytania

Opinie o metodzie Callana

Zebraliśmy opinie z for internetowych na temat metody Callana. Nie są one zgodne i opisują różne sytuacje. Oto najciekawsze z nich:

Moniaa91: „Nigdy nie byłam dobrą uczennicą. Miałam wtedy inne priorytety i moje oceny w szkole nie powalały na kolana. Z językiem angielskim było podobnie. Kilka lat po skończeniu liceum potrafiłam powiedzieć maksymalnie kilkanaście podstawowych zdań. Nie myślałam, że ta wiedza może mi się kiedykolwiek przydać. Niestety, nie wiedziałam jak bardzo byłam głupia. Po kilku latach pracy za bardzo niską stawkę, z pomocą brata który od dawna mieszka w Anglii, dostałam ofertę dobrze płatnej pracy w Londynie. Wymóg był jeden – podstawowa znajomość języka. Na szczęście na podszkolenie miałam prawie pół roku. Za namową koleżanki wykupiłam kurs w szkole wykorzystującej metodę Callana. Potrzebowałam głównie  znajomości rozumienia ze słuchu oraz prawidłowej wymowy – ten kurs miał to oferować. Poszłam na zajęcia i… nie zawiodłam się! Po raz pierwszy w życiu  nauka mnie nie nudziła – po prostu przez większość czasu odpowiadałam na pytania. Po kilku miesiącach czułam, że moja znajomość angielskiego jest już większa niż wymagana. Dostałam tą pracę i mieszkam w Londynie od roku. Serdecznie polecam 😊”

 

Dawid.Dawcio: „Do skorzystania z metody Callana namówił mnie znajomy, który stwierdził że dzięki niej opanował język angielski w bardzo krótkim czasie. Kiedyś nie potrafił wypowiedzieć w tym języku nawet najprostszego zdania. Spotkałem się z nim i  rzeczywiście, mówił płynnie na poziomie wyższym od mojego o co najmniej jeden poziom. Ja mówiłem podobnie jak większość ludzi bez kursów – dogadałbym się po angielsku, ale nic więcej. Nie myśląc nad tym zbyt długo zapisałem się na kurs. Chodziłem na zajęcia przez kilka miesięcy i mój poziom praktycznie się nie zmienił. Byłem bardzo zdziwiony tym jak wyglądały lekcje. Wiedziałem, że główny nacisk kładzie się tam na wymowę, ale praktycznie całkowite zrezygnowanie z pisania i gramatyki? Dla mnie to nie do pomyślenia. Podsumowując – moja wymowa i rozumienie rzeczywiście mocno się poprawiły, jednak po kursie oczekiwałbym bardziej kompleksowego podejścia do nauki języka.”

Czy metoda Callana jest dla każdego? Ocena metody

Callan-metodaNa podstawie przedstawionych wyżej informacji oraz opinii ciężko o jednoznaczną ocenę metody Callana. Do głównych zalet tej metody należy bardzo „życiowe” nastawienie – na kursach z pewnością nauczysz się jak reagować w codziennych sytuacjach posługując się językiem angielskim. Duży nacisk na tempo zajęć zwiększa ich efektywność, jednak nie każdy musi dobrze znosić tak szybkie przyswajanie wiedzy. Nie każdy też szuka w kursie języka angielskiego tylko poprawy wymowy i rozumienia ze słuchu.

Podsumowując, metoda Callana nie jest złą metodą. Nie jest również metodą dobrą. Wszystko zależy od tego, czego oczekuje uczeń. Jeżeli chce lepiej porozumiewać się w języku angielskim oraz osiągnąć to w jak najkrótszym czasie to metoda Callana będzie dla niego idealna. Jeżeli jednak szuka kompleksowego podejścia do nauki języka angielskiego, a więc zależy mu też na gramatyce oraz rozwijaniu umiejętności pisania, kursy oparte na metodzie Callana nie są dla niego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *