Sala do egzaminu maturalnego

Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Maturalny poradnik

Matura z pewnością spędza sen z powiek wielu uczniom. Jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie dojrzałości jest język obcy nowożytny. W tym wpisie odpowiadamy na wszystkie pytania związane z tym zagadnieniem. Koncentrujemy się na tym, jak dobrze napisać podstawową i rozszerzoną maturę z angielskiego, gdyż to ją wybiera zdecydowana większość uczniów. Zasady dotyczące matury z angielskiego dotyczą jednak również egzaminów ze wszystkich innych języków – niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego itp.

SPIS TREŚCI

 1. Matura ustna z angielskiego
 2. Matura pisemna z angielskiego – poziom podstawowy. Jak wygląda pisemna matura z języka obcego?
  1. Przebieg
  2. Rozumienie ze słuchu
  3. Czytanie ze zrozumieniem
  4. Wypowiedzi pisemne
 3. Matura pisemna z angielskiego – poziom rozszerzony
 4. Co zrobić, żeby się nie stresować na maturze?
 5. Zwroty, które przydadzą się na maturze z angielskiego
 6. Jak przygotować się do matury z angielskiego?

nauka do matury z angielskiegoMaj to miesiąc matur. To właśnie w maju zadecydują się losy uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i zawodówek. Obawy o wynik egzaminu dojrzałości mają zwłaszcza ci, którzy chcą dostać się na dobre studia. Niektóre kierunki na bardziej znanych uczelniach w większych miastach potrafią być naprawdę mocno oblegane, przez co osoby ze słabymi wynikami raczej nie mają szans, aby się na nie dostać.

Na bardzo wielu kierunkach o przyjęciu decyduje również wynik uzyskany egzaminu z języka obcego nowożytnego. Najbardziej istotną rolę odgrywa, rzecz jasna, na kierunkach ściśle związanych z lingwistyką (np. filologią angielską, potocznie zwaną anglistyką), jednak znaczenie ma także przy aplikowaniu na kierunki zupełnie niezwiązane z językami. Język obcy liczy się także w przypadku osób starających się o miejsce na kierunkach takich, jak prawo, budownictwo, informatyka czy kierunku medyczne.

Nic dziwnego zatem, że każdemu ambitnemu uczniowi zależy na zdaniu matury z angielskiego z jak najwyższym wynikiem. Osoby chcące maksymalnie zwiększyć swoje szanse decydują się od razu na poziom rozszerzony. Czy matura z angielskiego jest trudna do napisania? Jak się do niej zabrać? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie tego rodzaju pytania.

Matura ustna z angielskiego

Ustna matura z angielskiego nierzadko uważana jest za jedną z najbardziej stresujących. Egzaminy ustne są co do zasady bardziej stresujące, niż pisemne. W przypadku takiej matury mamy istną masakrę – nie dość, że ustnie, to jeszcze w obcym języku, przed komisją składającą się z osób, które mówieniem po angielsku zajmują się zawodowo. Jak przez to przebrnąć? Przede wszystkim – warto wiedzieć, co Cię czeka.

Przebieg

Egzamin ustny z języka angielskiego trwa ok. 15 minut. Jego przebieg jest następujący:

 • Wejście i przywitanie się z egzaminatorami, którzy poproszą Cię również o okazania dowodu osobistego. Egzaminatorów (czyli po prostu nauczycieli angielskiego, nierzadko z Twojej szkoły) jest dwóch. Głównym rozmówcą będzie tylko jeden z nich, drugi pełni rolę asystenta.
 • Losowanie zestawy egzaminacyjnego. Wylosowany zestaw oddajesz komisji.
 • Teraz możesz zająć miejsce na krześle.
 • Egzaminator zacznie rozmowę w zupełnie luźnym tonie. Może zapytać cię o różne rzeczy niezwiązane stricte z egzaminem – o pogodę, hobby itp. To zupełnie niezobowiązująca wymiana grzeczności. Może potrwać bardzo krótko lub chwilkę dłużej – nie ma tu żadnej reguły. Potem przejdziecie do nieco bardzie konkretnych zadań. Ich rodzaj i punktacja zależy od poziomu.

Matura ustna angielski – poziom podstawowy. Zadania i punkty

 • Część I (9 punktów) – są to 3 rozmowy symulujące sytuacje z codzinnego życia. To po prostu dialog z egzaminatorem. Będziecie musieli odegrać swoje role na podstawie tego, co wylosowałeś – jest tam opisane, w kogo masz się wcielić. Wszystko oparte jest o w miarę codziennych sytuacje z życia wymagające rozwiązania jakiegoś problemu albo zdobycia jakichś informacji.
 • Część II (6 punktów) – otrzymasz ilustrację i będziesz musiał opisać to, co na niej widzisz. Wskazane jest, aby zrobić to w miarę szczegółowo – im więcej powiesz, tym lepiej. Kiedy skończysz, trzy pytania odnośnie obrazka zada również egzaminator.
 • Kolejne 5 punktów można uzyskać za płynność i Słownictwo (czy jest zróżnicowane i bogate, poprawność)
  • poprawność zdań
  • wymowę
  • płynność wypowiedzi

Matura ustna angielski – poziom rozszerzony. Zadania i punkty

matura ustna z angielskiego

 • Część I (6 punktów) – otrzymasz tzw. materiał stymulujący, który będziesz musiał opisać, na podstawie którego będziesz musiał przeprowadzić rozmowę z egzaminatorem. Takim materiałem mogą być np. wycinki z gazet, komiksy, ilustracje, zdjęcia itp.
 • Część II (7 punktów) – otrzymuje się do wyboru 2 tematy, po czym przeprowadza się na ich temat krótką prezentację. Następnie odbywa się dyskusja z egzaminatorem, który zadaje pytania wymagające wyrażania własnego zdania oraz wykazanie się umiejętnością argumentacji.
 • Dodatkowe 7 punktów można uzyskać za ogólną formułę wypowiedzi.

Matura pisemna z angielskiego – poziom podstawowy

Przebieg

Jak wygląda pisemna matura z języka obcego? Ogólne zasady zdawania pisemnej matury z języka obcego (nieważne, czy jest to angielski, niemiecki, hiszpański czy jakikolwiek inny język) są takie same, jak przy innych przedmiotach. Punktualnie o wyznaczonej godzinie maturzyści są zapraszani do sali. Przed wejściem komisja sprawdza dowody tożsamości, po czym można zająć miejsce przy stole (każdy maturzysta ma wyznaczony stół).

Liczba punktów możliwa do uzyskania na maturze pisemnej z języka obcego wynosi 50.

Słuchanie ze zrozumieniem – ok. 20 minut, 15 punktów

Test ze słuchania polega na odtworzeniu nagrania, Maturzyści słuchają go, po czym odpowiadają na pytania z arkusza maturalnego. Pytanie są, rzecz jasna, ściśle powiązane z nagraniem. Jeśli nagranie opisuje jakaś sytuację, dotyczyć mogą np. tego, jak zachował się jeden z bohaterów nagrania albo jego poglądów na konkretny temat. Pytania są formułowane są w formie:

 • „true or false” – przy zdaniach, które są prawdziwe, stawiasz literkę „t” jak „true”, zaś przy zdaniach, które nie są prawdziwe ‘ lliterkę „f” jak „false”;
 • Dobierania (łączy się pasujące do siebie części zdań)
 • Pytań wielokrotengo wyboru

Test ze słuchania dla wielu zdających wydaje się szczególnie trudną częścią. Trzeba powiedzieć otwarcie – ani sprzęt audio, jakim zazwyczaj dysponują szkoły, ani akustyka sal nie są zazwyczaj naszymi sprzymierzeńcami w starciu z tą częścią egzaminu maturalnego. Nie ma co tutaj jednak przesadzać – każda osoba ucząca się języka nie będzie miała problemów ze zrozumieniem tego, co mówią osoby na nagraniu. Specjalnie dobiera się je tak, aby nie było na nich trudno zrozumiałych akcentów (np. brytyjskiego lub australijskiego) – wszystko jest raczej klarowne. Inna sprawa, że trzeba słuchać dość uważnie i logicznie analizować informacje. Ma to szczególne znaczenie w przypadku matury rozszerzonej, ale do tego dojdziemy za moment.

pisanie maturyJak przygotować się do tej części egzaminu? Przede wszystkim – przygotowanie merytoryczne. Praktykuj słuchanie. Tutaj szczególnie pomocne okaże się wspomniane wcześniej oglądanie materiałów video w języku, w którym zdajesz maturę. Najlepiej, kiedy materiały takie mają włączone napisy – ale nie polskie, tylko w języku, którego słuchasz.

Na egzaminie zaś – przed przystąpieniem do słuchania wszyscy na sali dostaną możliwość dokładnego zapoznania się z poleceniami i pytaniami. Skorzystaj z tej możliwości najlepiej, jak tylko możesz. To bardzo ważne! Jeśli dokładnie zapoznasz się z pytaniami, będziesz wiedział (przynajmniej z grubsza), jakie informacje powinieneś starać się wyłapać. Ułatwieniem jest dla Ciebie to, że pytania są uporządkowane dość „chronologicznie” – ich kolejność odpowiada temu, co pojawia się na nagraniu.

Z tyłu arkusza masz możliwość robienia własnych notatek. Notatki nie są sprawdzane i nie wpływają w żaden sposób na ocenę arkusza. Nie wahaj się skorzystać z tej opcji.

Rozumienie czytanego tekstu i gramatyka (20 punktów)

Kolejna część egzaminu ma za zadanie sprawdzić, jak radzisz sobie z czytaniem ze zrozumieniem oraz gramatyką. Czytanie jest w zasadzie podobne do słuchania – różnica polega oczywiście na tym, że zamiast słuchać, czytasz (dziękuję, Kapitanie Oczywisty). Nie ma tu nic szczególnie skomplikowanego – musisz po prostu uważnie przeczytać tekst. Podobnie, jak w przypadku części „słuchanej”, najpierw dokładnie przeczytaj polecenie.

W części stricte gramatycznej będziesz musiał wykazać się znajomością różnych zawiłości związanych z angielskimi słówkami i czasami. To część w największym stopniu wymagająca tzw. „pamięciówy”. Regułki związane np. z używaniem czasów w konkretnych sytuacjach lub trybami warunkowymi musisz po prostu wykuć na pamięć w trakcie przygotowań do egzaminu. Będzie o tyle łatwiej, że część gramatyczna często składa się także z zadań wielokrotnego wyboru (a, b, c, d), tytułowania oraz zadań prawda/fałsz.

Wypowiedzi pisemne – krótsza i dłuższa (odpowiednio – 5 oraz 10 punktów)

W przypadku matury z angielskiego na poziomie podstawowym będziemy mieli do napisania 2 teksty. Nie mają one charakteru wypracowania – są to raczej teksty czysto użytkowe. Jeden z nich – krótszy – może być na przykład ogłoszeniem, zaproszeniem, pocztówką itp. Drugi (o długości 120-150 słów) zazwyczaj ma mieć formę listu. Tekst pierwszy nie ma podanego limitu słów, jednak z racji na jego formę raczej oczywistym jest, że będzie on krótszym.

Ważna informacja odnośnie wszelkich limitów słów na maturach: zrób wszystko, aby się w nim zmieścić. Nie przekraczaj go ani nie pisz za mało, bo osoba sprawdzająca odejmie Ci wówczas punkty. Tak, napisanie za dużo też nie jest dobre – może oznaczać, że nie potrafisz precyzyjnie i treściwie formułować wypowiedzi.

Matura pisemna z angielskiego – poziom rozszerzony

Osoby, które wybrały poziom rozszerzony, i tak najpierw dostaną do napisania poziom podstawowy. Dopiero po ukończeniu części podstawowej maturzyści przystępują do arkuszy rozszerzonych. Zasadniczo mają one taką samą strukturę, jak podstawowe – są one po prostu trudniejsze. Na czym polega ich trudność? Omówimy to sobie po kolei.

Poziom rozszerzony składa się z dwóch dodatkowych arkuszy (podstawa to Arkusz I, rozszerzenie – arkusz II i III). Na arkusz II przewidziano 70 minut, zaś na III – 110 minut.

Słuchanie ze zrozumieniem – poziom rozszerzony (ok 25 minut, 15 punktów)

Podobnie, jak na podstawie, mamy tutaj zapoznanie się z poleceniem i pytaniami, dwukrotne odsłuchanie materiału oraz zadania typu prawda/fałsz, dobieranie pasujących do siebie części zdań oraz pytania wielokrotnego wyboru. Diabeł tkwi jednak w szczegółach – tutaj już pytania nie są już aż tak oczywiste i trzeba dużo bardziej rozważać logikę usłyszanych wypowiedzi. Wypowiedzi i pytania mogą być dużo bardziej podchwytliwe. Można to zobrazować konkretnym przykładem. Osoba na nagraniu może powiedziec, że w weekendy lubi spędzać ze swoją rodziną, grając w piłkę. Tymczasem w zadaniach może pojawić się stwierdzenie „Osoba z nagrania lubi spędzać weekendy ze swoją rodziną, jeżdżąc na wycieczki”. Ktoś, kto nie słuchał uważnie, może poprzestać jedynie na informaci, że ta osoba lubi spędzać w weekendy czas z rodziną i zaznaczyć „true”, co oczywiście będzie odpowiedzią błędną.

Czytanie ze zrozumieniem i gramatyka (12 punktów)

Struktura dokładnie taka sama, jak w analogicznej części arkusza podstawowego, ale znów – teksty są bardziej złożone, a zadania bardziej podchwytliwe. W zadaniach zastosowano również bardziej skomplikowane formy gramatyczne.

Rozumienie struktur gramatycznych (5 punktów)

Dość krótkie zadanie lub dwa polegające na uzupełnianiu zdań brakującymi słowami, tworzeniem słów, przekształcania zdań itp.

Dłuższa wypowiedź pisemna (18 punktów)

przebieg matury z języka obcegoOstatnia część będzie wymagać napisania nieco dłuższego tekstu na jeden z trzech zadanych tematów. Będzie mogło to być opowiadanie, recenzja, list lub rozprawka. Rzeczą, którą warto zrobić przed przystąpieniem do pisania na czysto (i którą zaleci również każdy ogarnięty korepetytor) to plan naszej pracy. Rozpisujemy jej konstrukcję – wstęp, teza, argumenty, kontrargumenty, polemika z kontrargumentami, podsumowanie. Oczywiście, to tylko plan napisany z grubsza. Szczegóły każdy powinien ułożyć stosowanie do tematu i sytuacji.

Niektórzy zalecają napisanie planu rozprawki tuż po części „słuchanej”, zanim przystąpimy do części „czytano-gramatycznej”. Ma to dać mniej stresu w trakcie rozwiązywania drugiej części związanego ze świadomością tego, że musimy napisać długą rozprawkę. Zawsze to łatwiej, kiedy przygotowany jest już wstępny plan.

Część osób uważa także, że sensowne jest napisanie rozprawki na brudno, bez przykładania większej wagi do stylistyki i gramatyki, po czym napisanie jej na czysto. O tym, czy taka opcja faktycznie jest zalecana, trudno jednoznacznie zdecydować. Wszystko zależy od tego, jak sprawnie idzie nam pisanie, na ile pewnie czujemy się w temacie, jak szybko pójdą wcześniejsze części itp. Czynników jest sporo, więc tutaj nie wydamy jednoznacznej rekomendacji. 250 słów to nie jest ekstremalnie duża liczba, więc u niektórych osób takie rozwiązanie faktycznie może się sprawdzić.

Tutaj ponownie przypominamy o tym, aby zmieścić się w limicie słów – nie piszemy ani za dużo, ani za mało. Inaczej otrzymamy ujemne punktu.

Co zrobić, żeby się nie stresować na maturze?

Przygotuj się!

Nie będzie wielkiego zaskoczenia, jeśli powiem, że najważniejsze jest to, abyś po prostu się do tej matury konsekwentnie przygotowywał. Angielski sam w sobie nie jest szczególnie trudnym przedmiotem, więc nie musisz ślęczeć nad nim kilku godzin dziennie. Jeśli nie masz większych kłopotów z tym językiem, wystarczy, jeśli nie będziesz lekceważył zajęć w szkole. Jeśli oglądasz w Internecie filmy lub seriale po angielsku – to już w ogóle świetnie, bo dzięki temu poszerzysz zasób swojego słownictwa. Pamiętaj jednak, aby nowo poznane zwroty starać się praktykować – samo słuchanie niepoparte wymową za wiele nie da.

Tuż przed egzaminem

Unikaj stresów związanych z komunikacją i tym, że możesz się spóźnić. Wyśpij się i wyjdź z domu odpowiednio wcześniej – na tyle, abyś na miejsce dotarł bez pośpiechu i z małym zapasem czasowym. Przed wyjściem zjedz śniadanie – nie za obfite, ale na tyle duże, byś nie czuł głodu. Dzień przed egzaminem postaraj się zrelaksować. Raczej nie należy już w ten dzień się uczyć.

W trakcie egzaminu

jak zachować spokójPrzede wszystkim – staraj się zachować spokój. Jakkolwiek sztampowo to nie zabrzmi, wiedz, że nie musisz być perfekcyjny. Egzaminatorzy są nauczycielami, więc potknięcia i nieporadność nie są czymś, co ich zaskakuje i czym byliby zdziwieni lub poirytowani. Jeśli potrzebujesz chwili, aby się namyślić – zrób to. Jeśli nie dosłyszałeś któregoś z pytań, poproś o powtórzenie. Pamiętaj, że źle zrozumiane pytanie zaowocuje odpowiedzią nie na temat, a taka odpowiedź – nawet poprawna językowo – może Staraj się mówić zrozumiale i spokojnie – jeśli nie masz świetnej angielskiej dykcji i będziesz mówił za szybko, nie da to zbyt dobrego efektu.

Używaj zróżnicowanego słownictwa. W ogóle staraj się używać słów, które są nieco bardziej „sophisticated”. Więcej informacji o przydatnych frazach znajdziesz w tym akapicie.

Nie mów po polsku. Matura ustna z angielskiego – jak sama nazwa wskazuje – ma być sprawdzianem z języka angielskiego, zatem w części formalnej egzaminu (czyli po sprawdzeniu dokumentu tożsamości) najlepiej będzie całkowicie przejść na język angielski. Nie poddawaj się nawet, kiedy jakieś słówko Ci ucieknie. Wtedy po prostu użyj angielskiego do opisania, o co ci chodzi. To najbardziej sensowne wyjście z takiej sytuacji.

Zwroty, które przydadzą się na maturze z angielskiego

What I’m trying to say isPróbuję powiedzieć, że
I have to disagree with such opinionNie zgadzam się z tą opinią
In the picture I can seeNa obrazku widzę
In the foreground/background I can seeNa pierwszym planie/w tle widzę
It seems likeWygląda na to, że
I find it quite interesting/amusing/etc.Uważam to za dość interesujące/zabawne/itp.
As a temporary solution, I would proposeJak tymczasowe rozwiązanie zaproponowałbym
As far as I’m concernedO ile mi wiadomo
What I find quite surprising isTo, co mnie zaskoczyło to
The point I’m trying to makeChcę przez to przekazać, że
I haven’t the slightest ideaNie mam najmniejszego pojęcia
I would strongly oppose such an opinionMocno sprzeciwiłbym się takiej opinii
Taking into consideration all the arguments mentioned aboveBiorąc pod uwagę wszyskie wymienione wyżej argumenty
Could you please remind meCzy mógłbyś mi przypomnieć
Could you pleaseCzy mógłbyś
Taking into consideration all the arguments mentioned aboveBiorąc pod uwagę wszyskie wymienione wyżej argumenty

Jak przygotować się do matury z angielskiego?

Korepetycje

Są tacy, którym nauka języków przychodzi łatwo (i nieważne, czy jest to angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański czy jakikolwiek inny język) i tacy, którym idzie gorzej. To naturalne i niekoniecznie oznacza, że osoby z tej drugiej kategorii są głupsza. Jeśli czujesz, że angielski sprawia Ci spore kłopoty, udanie się na korepetycje będzie dość dobrym pomysłem – nawet, jeśli będziesz robić to tylko przez jakiś czas.

Dobry korepetytor nie tylko właściwie podejdzie do sprawy od strony merytorycznej, ale także pomoże Ci przełamać opory w mówieniu. Kłopoty z językami obcymi często mają podłoże czysto psychologiczne – to dlatego mogą doświadczać ich również osoby w gruncie rzeczy inteligentne, które z nauką generalnie nie maą wiekszych problemów. Bariera językowa wcale nie musi powstawać dlatego, że ktoś naprawdę ma trudności z nauką i faktycznie nie umie się wysłowić. Odpowiednio dobrany mentor pomoże Ci przede wszystkim nabrać wiary w siebie

Kursy języka angielskiego w szkołach językowych

Oprócz korepetycji, niektórzy decydują się również na kursy językowe. Różnica jest taka, że korepetycje są stricte zindywidualizowane (przez co również droższe) i przygotowują ucznia bezpośrednio pod dobre napisanie matury. Choć oczywiście kursy same w sobie nie są złym rozwiązaniem, jeżeli komuś zależy na podniesieniu swoich umiejętności związanych z posługiwaniem się obcym językiem. Zaletą szkół językowych jest to, że dużo większy nacisk kładzie się w nim na wymowę.

Arkusze maturalne

Tym, co z pewnością pomoże Ci w zdaniu matury z obcego języka, jest rozwiązywanie arkuszy maturalnych. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że będziecie je rozwiązywać także na zajęciach. Tak przynajmniej powinien zrobić każdy w miarę ogarnięty nauczyciel. Matura nie jest popisem kreatywności – to głównie pisanie pod klucz i pewne schematy, które warto poznać. A poznasz je właśnie dzięki rozwiązywaniu arkuszy.

Arkusze maturalne są dostępne w sieci. Najlepiej pobrać je ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Oglądanie filmów po angielsku

Przydatną metodą na poszerzenie własnego zasobu słownictwa jest oglądanie filmów z dialogami po angielsku z włączonymi napisami. Ważne – napisy również muszą być angielskie. Chodzi o to, żebyśmy oswoili się z brzmieniem określonych zwrotów i umieli je rozpoznać. Kolejna ważna informacja – samo słuchanie nie poprawi naszej wymowy, więc zasłyszane zwroty warto sobie od razu przećwiczyć. Po prostu zatrzymujemy film i mówimy, gdy usłyszmy coś ciekawego. Wbrew pozorom, to nie jest głupie i działa.

Granie w gry po angielsku

Rozwija na podobnej zasadzie, jak filmy, choć liczba dialogów w grze raczej będzie mniejsza. Niemniej jednak, można połaczyć przyjemne z pożytecznym.

Lekcje angielskiego w szkole

Nauczycieli możesz mieć różnych. Jedni są lepsi, inni – niekoniecznie. Niezależnie od tego, postaraj się wyciągnąć z lekcji jak najwięcej. W miarę możliwości staraj się być aktywny na zajęciach i zabierać głos.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *