nauka francuskiego

Czy francuski jest trudny? Alfabet, wymowa, podstawy i nauka

Czy języka francuskiego da się nauczyć samemu? Czy taka nauka może być efektywna? Jak uczyć, aby się nauczyć? Jeśli zastanawiasz się, czy możliwe jest nauczenie się szybko francuskiego, to trafiłeś idealnie. W tym artykule znajdziecie mnóstwo informacji o nauce tego języka. Zobaczysz jego podstawy i poznasz różne metody nauki. Zastanowimy się także, czy francuskiego można się szybko nauczyć i jakie są na to sposoby.

 1. Język francuski – czy warto się go uczyć?
 2. Czy nauka języka francuskiego jest trudna?
 3. Nauka francuskiego – podstawy
 4. Aplikacje do nauki języka francuskiego

Język francuski – czy warto się go uczyć?

gdzie używany jest język francuski
Gdzie na świecie używa się języka francuskiego?

Na świecie językiem francuskim codziennie mówi ok. 270 milionów ludzi. Jest on językiem urzędowym w aż 32 państwach oraz jednym z urzędowych w organizacjach takich, jak NATO, ONZ oraz Unia Europejska.

Na wycieczce do Afryki, język ten może okazać się po prostu nieodzowny.

Dobrym powodem, by rozpocząć naukę języka francuskiego jest fakt, że dobra znajomość wielu języków jest bardzo ceniona na rynku pracy. Ze względu na silne zależności pomiędzy firmami z naszego kraju, a firmami z Francji, osoby znające język francuski niemal natychmiast dostają pracę.

Ciekawostka:

Nad czystością języka francuskiego czuwa Akademia Francuska założona w 1665 roku. Jej główny cel to dbanie o to, by używano terminów pochodzenia francuskiego. W razie konieczności Akademia tworzy nowe terminy zastępujące nazewnictwo przyjęte z angielskiego.

Czy nauka języka francuskiego jest trudna?

Wielu ludziom wydaje się, że język francuski jest bardzo trudny do opanowania. Są w wielkim błędzie! Nawet nauka samemu nie musi być trudna. Wystarczy tylko silna wola oraz samozaparcie, a efekty zauważymy bardzo szybko. Należy jednak pamiętać o pewnych zasadach, jakie obowiązują w języku francuskim.

Przyjrzyjmy się podstawom tego języka.

Nauka francuskiego – podstawy

Alfabet francuski – wymowa

Alfabet francuski składa się z 26 liter. Panuje opinia, że brzmienie i wymowa francuskich liter bywa trudna. To nie do końca prawda.  Pisownia może wydawać się skomplikowana, jednak opiera się na zasadach, które są łatwe do zapamiętywania w trakcie nauki. W języku francuskim występują wyjątki, jednak ich ilość jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku języka angielskiego. W początkowej fazie nauki warto mieć ściągawkę z opisem wymowy poszczególnych liter.

Poniżej przedstawiamy alfabet francuski wraz z wymową:

 • A [a]
 • B [be]
 • C [se]
 • D [de]
 • E [Y]
 • F [ef]
 • G [że]
 • H [asz]
 • I [i]
 • J [żi]
 • K [ka]
 • L [el]
 • M [em]
 • N [n]
 • O [o]
 • P [p]
 • Q [ku]
 • R [er]
 • S [es]
 • T [te]
 • U [iu]
 • V [we]
 • W [doublywe]
 • X [iks]
 • Y [igrek]
 • Z [zed]

życie we francjiLiterowanie jest szczególnie przydatne, gdy chcemy przeliterować nazwę własną np. imię i nazwisko.  Jeśli chodzi o polskie znaki, to najlepszym rozwiązaniem jest uproszczenie np. zamiast Ż użyć Z, a zamiast Ą użyć litery A.  Zademonstruję to za pomocą swojego imienia i nazwiska:

Daria Burakowska  [de a er i a   be iu er a ka o doublywe es ka a]

Literowania potrzebujemy, podając polskie nazwy miejscowości lub adresy internetowe oraz gdy Francuz dyktuje nam francuskie nazwy własne. Podając adres internetowy ważne są znaki:

@ – arobase [arobaz]

( . ) – point [płę]

( – ) – tiret [tiret]

( / ) – barre oblique [bar oblik]

Wyjątki w języku francuskim

W języku francuskim występują wyjątki fonetyczne, które przedstawiam poniżej:

 • c [s] przed e, i, y, np.: merci [mersi], place [plas]
 • c [k] przed a, o, u oraz przed spółgłoskami, np.: carotte [karot], crabe [krab]
 • ç [s] np.: ça va? [sa va] (co słychać?), garçon [garsą] (chłopiec)
 • ch [sz] np. chapeau [szapo] (kapelusz)
 • ch czasem wymawiamy jak [k], np.: orchestre
 • e [y] np.: petit [pyti] (mały) lub [e] np.: restaurant [restorą] (restauracja)
 • e nie wymawia się na końcu wyrazu, np.: vie [vi] (życie)
 • é jeśli ma akcent, to wymawiamy je jako [e] zamknięte, np.: café [kafe]
 • g [ż] przed e, i, y, np.: giraffe [żiraf] (żyrafa)
 • g [g] przed a, o, u oraz przed spółgłoskami, np.: garage [garaż], baguette [baget], gris [gri] (szary)
 • gn [ń] np.: montagne [mątań] (góra)
 • h jest nieme, np.: hôtel [otel]
 • j [ż] np.: jour [żur] (dzień)
 • ph [f] np.: philosophe [filozof]
 • q [k] np.: panique [panik]
 • r [r] np.: merci, jest to dźwięk pomiędzy głoską [h] i [r]. Tak, jakbyśmy chcieli wypowiedzieć [r] i [h] jednocześnie.
 • s [z] tylko między dwoma samogłoskami np.: phrase [fraz] (zdanie)
 • d, s, t, x, z na ogół nie wymawia się na końcu wyrazu, np.: grand, Paris, salut, deux [dy], voulez [vule]
 • y [i] np.: physique (fizyka)
 • u [ü] np.: déjà vu, usta składamy jak do [u], a wymawiamy [i].
 • podwójne spółgłoski czytamy jak pojedyncze np.: salle, gramme, baguette

Zbitki samogłoskowe oraz dodatkowe uwagi :

 • au, eau[o] np.: restaurant [restorą], chapeau [szapo]
 • ai, ei[e] np.: lait [le] (mleko), beige [beż] (beżowy)
 • oi, oy[ła] np.: moi [mła] (ja), croissant [krłasą]
 • ou[u] np. bonjour [bążur] (dzień dobry)
 • on, om, en, em, an, am[ą] np.: bon [bą] (dobry), grand [grą] (duży), comment [komą] (jak)
 • in, im, un, um, ym, yn, aim, ain, eim, ein, en[ę] np. bien [bię] (dobrze), symbole [sębol],
 • œ[dźwięk pomiędzy [o], [e], usta składamy jak do [o], a wymawiamy [e] ]  cœur (serce)
 • eu[usta jak do [u], a wymawiamy [e] ] np.: bleu 
 • ail, aille[aj] np.: travail (praca),
 • eil, ay[ej] np.: soleil [solej] (słońce), payer [peje] (płacić)
 • ill[ij] np. billet [bije]
 • erw czasownikach w bezokoliczniku czytamy jak [e] omijając głoskę [r] np.: aller [ale] (iść), manger [mąże] (jeść).
 • rna końcu wyrazu czytamy w pozostałych przypadkach, np.: tour [tur] (wycieczka), mur [mür] (mur)

Akcent w języku francuskim pada na ostatnią sylabę.

Głoski, które są opisane jak ą, ę, e, o, y są tylko zbliżone do polskich dźwięków. Ponieważ nie występują w naszym języku, możemy je przedstawić tylko w przybliżony sposób.

Wyjątki w wymowie: fils [fis] (syn), ville [vil] (miasto)

Podstawowe zwroty po francusku

nauka zwrotów w języku francuskimPo poznaniu podstawowych zasad warto warto przejść do nauczenia się podstawowych zwrotów.

Naukę nowego języka warto zacząć od nauczenia się podstawowych zwrotów.
Kiedy spotkasz się ze znajomymi i przywitasz się z nimi wołając: Salut [salu]
– (‘cześć’) na pewno będzie im z tego powodu bardzo miło! Kiedy będziech chciał się z nimi pożegnać użyjesz sformułowania – Au revoir [orewłar].

Poniżej przedstawiamy listę zwrotów po francusku z wymową, które warto znać:

Dzień dobry – Bonjour [bążur] / Cześć – Salut [salu]
Dobry wieczór – Bonsoir [bąsłar]
Do widzenia – Au revoir [orewłar]
Dobranoc – Bonne nuit [bon ńli]]
Do zobaczenia – À bientôt! [abięto]
Na razie – À toute à l’heure [a tutaler]
Szczęśliwej podróży – Bon voyage [bą włajaż]
Francja to piękny kraj! – La France est un beau pays! [la Frąs etę bo pei!]

Tak – Oui [łi]
Nie – Non [ną]
Zgoda – D`accord [dakor]
Szkoda – Dommage [domaż]

Przepraszam, czy mówisz po angielsku? – Excusez moi, parlez-vous Anglais? [eksjuze mła, parle wu ągle?]
Nie mówię po francusku – Je ne parle pas francais [że ne parl pa france]
Jestem Polakiem/ Polką – Je suis polonais/ polonaise [że słi polone/ polonez]
Gdzie jest toaleta (damska / męska)?
– Où sont les toilettes (pour femmes / pour hommes)? [u są le tłalet (pur fam / pur om)?]
Czy może mi Pan(i) pomóc? – Pourriez-vous m’aider? [purie wu mede?]
Czy są zniżki dla studentów?
– Est-ce qu’il y a des réductions pour les étudiants? [eskil ja de rediksją pur lez etidją?]

Dobrze jest zapoznać się również z francuskimi nazwami miesięcy:

Miesiące :

anvier – styczeń [żąwie]
fevrier – luty [fewrie]
mars – marzec [mars]
avril – kwiecień [awril]
mai – maj [me]
juin – czerwiec [żłę]
juillet – lipiec [żuje]
août – sierpień [ut]
septembre – wrzesień [septąbr]
octobre – październik [oktobr]
novembre – listopad [nowąbr]
decembre – grudzień [desąbr]

Dni tygodnia:

poniedziałek lundi [lądi]
wtorek mardi [mardi]
środa mercredi [merkredi]
czwartek jeudi [żedi]
piątek vendredi [wądrdi]
sobota samedi [samdi]
niedziela dimanche [dimąsz]

Liczby po francusku od 0 do 10:

0 – zero
1 – un/une [ę]
2 – deux [de]
3 – trois [trła]
4 – quatre [katr]
5 – cinq [sęk]
6 – six [sis]
7 – sept [set]
8 – huit [łit]
9 – neuf [nef]
10 – dix [dis]

Liczby po francusku od 11 do 21:

11 – onze [ąz]
12 – douze [duz]
13 – treize [trez]
14 – quatorze [katorz]
15 – quinze [kęz]
16 – seize [sez]
17 – dix-sept [dis set]
18 – dix-huit [dis łit]
19 – dix-neuf [dis nef]
20 – vingt [wę]

Dziesiątki po francusku:

30 – trente [trąt]
40 – quarante [karąt]
50 – cinquante [sękąt]
60 – soixante [słasąt]
70 – soixante-dix [słasąt dis]
80 – quatre-vingt [katr węt]
90 – quatre-vingt-dix [katr węt dis]
100 – cent [są]

Aplikacje do nauki języka francuskiego

aplikacje do nauki francuskiegoNie każdy jest w stanie poświęcić czas na naukę języka w domu. Wiele osób próbuje uczyć się w trakcie drogi do pracy czy też szkoły. Coraz większą popularnością cieszą się kursy elektroniczne i różnego rodzaju aplikacje.

Poniżej przedstawie wam kilka ciekawych aplikacji do nauki języka francuskiego.

Speak Express

Platforma online do nauki języków obcych, którą użytkownicy uznali za wysoce efektywną. Działa na zasadzie multimedialnych fiszek, które silnie pobudzają mózg. Dzięki nowatorskiej metodzie opartej o tworzenie wielokrotnych skojarzeń, mózg uczy się znacznie bardziej efektywnie, niż w przypadku metod tradycyjnych.

Busuu

Busuu działa na zasadzie portalu społecznościowego, który oprócz nauki języka umożliwia również interakcje z innymi użytkownikami. W ten sposób bez problemu możesz poprawić swój język.

Busuu daje możliwości nauki języka francuskiego od poziomu początkującego do średnio zaawansowanego.  Materiał podzielony jest na lekcje, które podzielone są na różnego rodzaju sekcje, gdzie uczymy się nowych słówek z wykorzystaniem elektronicznych fiszek. Na Busuu jest dużo możliwości rozwoju. Istnieje również możliwość współpracy miedzy użytkownikami tzw. wymiany językowej, gdzie oni pomagają nam w nauce ich języka, a my im w nauce naszego.

Rosetta Stone

Aplikacja do nauki języka francuskiego. Produkt ten używany jest przez miliony osób na całym świecie. Głównym produktem Rosetta są kursy w abonamencie. Istnieje również możliwość zakupu rosette stone na aplikacje mobilną. W tym wypadku dostajemy jednak produkt z okrojonymi możliwościami, np. brak prywatnych lekcji z nauczycielem. Zaletą jest jednak zdecydowanie niższa cena. Działanie Rosetty opiera się na zasadzie skojarzeń słów z obrazkami oraz dźwiękami. Natomiast konstrukcje gramatyczne i frazy są wprowadzane w formie przykładów użycia. Metoda wykorzystana przez Rosette ma na celu odwzorowanie naturalnego sposobu, w jakim uczyliśmy się  rodzimego języka,czyli w głównej mierze przez interakcje z otoczeniem.

Memrise

Darmowa aplikacja umożliwiająca naukę francuskiego.  Memrise jest aplikacją wykorzystująca mnemotechniki z interaktywnymi fiszkami.  Produkt działa na zasadzie powtórzeń materiału odpowiednio określanych przedziałach czasowych i testowaniu siebie. Oprócz nauki za darmo aplikacja posiada również wersje premium, która jest płatna i dodaje dodatkowe możliwości. W wersji rozszerzonej możliwa jest nauka za pomocą ćwiczenia ze słuchu przy pomocy przykładów dźwiękowych i dodatkowych tekstów.  Chociaż z założenia program ten ma być bardzo pomocny w nauce języka, to ze względu na kursy w większości tworzone przez użytkowników programu, nie zawsze takie one są.

LingQ

Kolejną aplikacją , która można wykorzystać w nauce jest LingQ. Korzystając z aplikacji  istnieje możliwość czytania różnych tekstów w języku francuskim, którym najczęściej towarzyszy nagranie wymowy wykonane przez native speakera. Nauka w LingQ polega w głównej mierze na czytaniu i słuchaniu lektora, oraz powtarzaniu poznanego słownictwa(lingów).  Aplikacja przeznaczona jest nie tylko dla osób dopiero rozpoczynających naukę jezyka obcego, ale również dla osób znających już podstawy. Jeśli chodzi o sam dostęp do aplikacji, to jest on darmowy. Natomiast by odblokować wszystkie możliwe funkcje, należy uiścić opłatę abonamentową.

Duolingo

Duolingo oferuje naukę języka francuskiego, pod warunkiem, że znamy trochę języka angielskiego. W chwili obecnej nauka francuskiego nie jest możliwa dla użytkowników jezyka polskiego.  Aplikacja ta poprzez motywacje rodzem z gier komputerowych zachęca do czynienia postępów w nauce. Jednym z takich wzorców są umiejętności do zdobycia wraz z przyswajaniem materiału do nauki. Przerabiając kolejne lekcje otrzymujemy punkty, a na zakończenie każdego działu otrzymujemy lingoty, które uznawane są za wirtualną walutę, za którą możemy kupić dodatki w sklepie programu. Duolingo posiada wiele zalet jak między innymi przyjemny interfejs, łatwy dostęp na urządzeniach mobilnych. Lekcje są dość krótkie, by zwiększyć efektywność przyswajania materiału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *